Ukázky obrázků z klientské tvorby
 

formát: A3
technika: emoční malování na zadané téma - tíživá osobní situace, zpracování traumatu, partnerství, koláž - na ukázkách je dokreslená
pomůcky: vodovky, tempery, akvarelové pastelky, mastný pastel, časopisy