Arteterapie traumatu

Arteterapie se zabývá rozborem a terapií (nejen) grafických a výtvarných výtvorů, jejíž další možností je zpracování traumatu dětí a mladistvých – arteterapie psychotraumatu dětí a mládeže.
Stává se, že dítě či dospívající se ocitne v nouzi, krizi a jejich „nepohoda“ se projevuje přes emoční nestabilitu a psychosomatické symptomy.
Arteterapeutická pomoc je pomoc specifická, terapeutické úsilí je přiměřené věku a je akčně kreativní jako děti samy. Přes kreativní výkon dětí je snaha „vysledovat“ vznik potíží, co se týče vnitřního prožívání, ale je zde snaha i o včlenění vnějšího faktoru a tím je rodina. Pracuje se tedy nejen s dítětem, ale i s rodinou. V průběhu terapie je zapotřebí respektovat určitou časovou posloupnost jednotlivých kroků a probíhající velmi individuální proces léčení a integrace. Škála příchozích klientů se dělí na skupinu potíží, o kterých se obecně ví (učitelé ve škole a spolužáci, sousedé). Rodiče „netuší“ proč má jejich dítě potíže.
Věk klientů je od předškolního věku až po mladou dospělost 18-19 let.
Naše pomoc všem traumatizovaným klientům, se týká v poskytnutí bezpečné pracovní atmosféry, ve které se nachází a ve které klienti mají dostatek bezpečí pro zvládnutí svých traumatických obsahů.