Arteterapie

Ve své arteterapeutické praxi využívám znalostí mnoha teoretických přístupů, pracuji s psychosomatikou, rodinnou terapií, ale též s energetickými systémy a to vše prostřednictvím barev. Arteterapie prospívá zejména lidem, kteří trpí krizovými stavy nejrůznějšího původu a typu, kteří nedokáží specifikovat své psychické problémy, lidé s psychosomatickými potížemi, závislostmi, úzkostí či napětím, lidem, kteří ve všedním dění uplatňují převážně racionalitu na úkor svého prožívání a také všem, které láká tento způsob sebepoznání a rozvoje osobnosti. K získání informací od klienta používám BARVY, tvary, kompozice a z tohoto celku jsem si pak schopna vytvořit obraz problému a zanalyzovat ho s klientem. Tento artefakt je jakousi obrazovou zkratkou zpracovávaného problému. Výtvarné techniky usnadňují klientům vyjádřit své pocity, terapeutovi jsou tak zpřístupněny některé osobnostní rysy, které mohou být jinak stěží rozpoznatelné.  Díky komplexnímu náhledu mohu poskytnout ucelený náhled problematiky životních obtíží. Tvořivého procesu se zde používá jako prostředníka urovnání emocionálních konfliktů a podporuje růst sebevědomí a osobnostní růst člověka. Tvořivá činnost výtvarnými technikami se zde rozumí především malování a kreslení s využitím různých technik a materiálů. Arteterapie s tímto přirozeným projevem člověka umí zacházet tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí, tím důležitým se stává fantazie a odvaha  projevit se. Z toho vyplývá, že všichni lidé každého věku mají schopnost vytvářet svá díla.