Kalendář akcí

semináře 2023

30.08.2023 11:40

Opět chystám semináře v tomto školním roce 2023/2024, pokud však máte specifický zájem na konktétní téma z mého oboru, napistě, připravím je pro Vás. Min. počet učastníku jsou však 4 lidé. 

Pakliže by jste měli zájem, dotazujte se na tel. 724 939 771. 

semináře 2020

07.09.2020 10:42

Semináře v tomto škoním roce 2020/2021 jsou dosud pozastaveny, a to z důvodu Covidu.

Pakliže by jste měli zájem a byli netrpěliví, dotazujte se na tel. 724 939 771. 

 

SEMINÁŘE JÍLOVÉ 2016

20.09.2016 12:32

     
Tajemné barvy kolem nás

Barvy - to je paleta emocí, se kterou se setkáváme na každém kroku, prostřednictvím semináře se odkryje jejich působení na naši psychiku. Co znamená jednotlivá barva, jaké je barevné sdělení barvy.
Co o člověku vypovídá odpor k jednotlivým barvám a naopak co značí prefence jednotlivé barvy.
Řekneme si, kde nás barvy nejvíce ovlivňují a k jakým barvám a proč máme přímo odpor.
Barvy kolem nás mohou i léčit, vypovídají o nás samých. Vypovídají, že máme momentálně radost nebo se bojíme a za něco to skrýváme, (barevný svět kolem nás, barevná móda, vliv ekonomiky, barevnost států, barvy v psychologii, barvy v arteterapii). Rozhovor s barvami odtajní barevnou symboliku na neverbální úrovni z pohledu mnoha pohledů
lidského prožívání.


Místo konání: Teplická 69, Jílové u Děčína
Termín: sobota 20.10.2016
Čas trvání: 10 - 15hod.
Cena: 1500Kč (úhrada předem na účet)


          
Grafomotorika podporující rozvoj jemné motoriky.

Grafomotorika je soubor pohybových dovedností v grafické oblasti. Její rozvoj je závislý na celkové úrovni psychomotorického vývoje, zejména hrubé a jemné motoriky. Nedostatky v rozvoji grafomotoriky
u předškolních dětí jsou závislé na rozvoji hrubé motoriky a koordinace. V předškolním věku by se proto měl psychomotorický vývoj, hlavně pohybová koordinace, hrubá a jemná motorika, cíleně podporovat a rozvíjet.
Úroveň rozvoje grafomotoriky je jedním z přímých faktorů ovlivňující školní zralost a následnou úspěšnost dítěte ve škole. Přednášena je nejen teorie, ale i praktická část, která je lety ověřená v praxi.
Součástí semináře jsou skripta k přednášenému.

Místo konání: Teplická 69, Jílové u Děčína
Termín: sobota 5.11.2016
Čas trvání: 10 - 15hod.
Cena: 1500Kč (úhrada předem na účet)

V případě zájmu mne kontaktujte:
iva.paskova@volny.cz
tel: 724 939 771


  
Grafomotorika podporující rozvoj jemné motoriky.

Grafomotorika je soubor pohybových dovedností v grafické oblasti. Její rozvoj je závislý na celkové úrovni psychomotorického vývoje, zejména hrubé a jemné motoriky. Nedostatky v rozvoji grafomotoriky u
předškolních dětí jsou závislé na rozvoji hrubé motoriky a koordinace. V předškolním věku by se proto měl psychomotorický vývoj, hlavně pohybová koordinace, hrubá a jemná motorika, cíleně podporovat a rozvíjet. Úroveň
rozvoje grafomotoriky je jedním z přímých faktorů ovlivňující školní zralost a následnou úspěšnost dítěte ve škole. Přednášena je nejen teorie, ale i praktická část, která je lety ověřená v praxi. Součástí semináře jsou
skripta k přednášenému.

Místo konání: Teplická 69, Jílové u Děčína
Termín: sobota 5.11.2016
Čas trvání: 10 - 15hod.
Cena: 1500Kč (úhrada předem na účet)


       
O čem mluví vaše písmo aneb odhalování tajů vlastního rukopisu I.

Máte neshody doma nebo v práci? Nikdo vám nerozumí a přestáváte rozumět sám sobě? Grafologie
je vědeckou metodou, která z rukopisu dokáže popsat a přiblížit vám váš potenciál. Grafologickým rozborem pisatel získá přehled o svých sociálních, morálních, inteligenčních, komunikačních a organizačních schopnostech, včetně mnoha dalších.
Napsáním vlastního textu na A4 a nakreslení stromu -  projektivní techniky, které zřetelně odhalí,
jak to má pisatel ve své neverbální komunikaci ve vztahu k okolí a ve vztahu k sobě samému (př: jak sedí, jak vchází do dveří, jakým způsobem podává ruku aj.)
Prostřednictvím fyzických ukázek, ale i asociačního názoru přítomných klientů si klient z přednášky odnese reálné praktické názory, jak je okolím vnímán.

Místo konání: Teplická 69, Jílové u Děčína
Termín: sobota 3.12.2016
Čas trvání: 10 - 15hod.
Cena: 1500Kč (úhrada předem na účet)


V případě zájmu mne kontaktujte: iva.paskova@volny.cz
tel: 724 939 771


 


 

 

NOVINKA 2016

25.01.2016 17:25

Vážení zájemci o mé semináře!

Nově vás mohu přivítat v nově zrekonstruovaných prostorách, kde je vám věnována maximální péče s maximálním předáním informací. Témata seminářů nalezněte níže.