Sefirotické barevné léčení

Sefirotické karty

Starý axiom říká: Kam nasměrujeme myšlenku, tam následuje i energie. Totéž platí i u barev.
Soustředíme-li se na určitou barvu, energetické vyzařování těla začne měnit
svou frekvenci tak, že rezonuje s konkrétní barvou. Projekce léčivé barvy
je známá pod jinými názvy, např. terapeutický dotek, přikládání rukou, éterické
léčení, krátký dotek. Používáme - li léčbu vibracemi, vykonáváme preventivní
péči v souladu s principy celostní medicíny. Je známo, že pokud je
člověk vystaven určité barvě pouhých pět minut, změní se jeho duševní i svalová
činnost. Příkladem může být prožitkově hřejivě teplé působení červeně, která
vymalovanou místnost zmenšuje, proti chladnému pocitu modře vymalované
místnosti, která místnost zvětšuje.

Jedním z nejúčinnějších způsobů jak obnovit v tělesném systému rovnováhu je terapie barvou.
Zaměříme-li se na "Sefirotickou kartu" - specifický obraz a barvu, stimulujeme
specifickou úroveň podvědomí. Tyto symboly přemosťují racionální a intuitivní
úroveň naší bytosti.  Jednotlivé čakry a jim odpovídající tělesné orgány a systémy na barvu reagují a absorbují ji.
Pakliže je v těle nerovnováha, můžeme určitou barvu nebo barevné kombinace
využit k tomu, aby v těle a v energetickém systému nastolili rovnováhu. Barevné vibrace dané barvy se šíří k obratlům páteře, odkud jsou frekvence barevného působení přenášeny po nervových drahách k orgánům
a tělesným soustavám. Takto lze kladně stimulovat fyzické problémy, které se odrážejí
v emocionální a mentální rovině. 
Metafyzická nerovnováha těla je tak pozitivně stimulována a díky ní můžeme navodit emocionální a mentální rovnováhu, jejíž výkyvy vyvolávají a zhoršují fyzické problémy. Barevná energie se svým dokonale jemným, vysoce
účinným chvěním povzbuzuje buňky, a tím i posiluje imunitní systém, který je potom schopen lépe odrážet původce chorob a regenerovat vychýlené tělesné funkce.  Tento proces nejen léčí, ale také vyrovnává a probouzí vyšší intuici a senzitivitu.