Grafomotorika

Didakticko-metodický program posiluje připravenost předškolního dítěte, vede k prohlubování schopnosti psát, podněcuje jeho fantazii a pomocí motivačních kreseb vede k uvolnění ruky a k veselému kreslení.

Jak s dítětem pracuji?
Uvolňováním ruky pro přípravu na psaní, pro nácvik stříhání a vybarvování. Zpočátku jsou připravené obrázky pro volné dokreslování, při nichž si děti kromě kreslení procvičují představivost, rozvíjejí paměť, pozornost a vnímání detailů.

Proč moje dítě nekreslí?
Jeden citát praví, že každé dítě umí kreslit, dokud mu někdo neřekne opak. Dítě často ztratí chuť kreslit, pokud se stále někdo diví, “co to proboha je“, nebo “to se ti tedy moc nepovedlo, to se přece maluje takhle“. A tak dítě ztrácí spontaneitu, bez které se kreslení stává otravnou povinností. Pokud dítě kreslení přestává bavit, kreslí méně, nemá pak ani nutnou “technickou praxi“ a zaostává za svými vrstevníky. Jiné dítě sice kreslí zpočátku rádo, ale moc mu to nejde. A pokud často slyší dobře míněné utěšování “nic si z toho nedělej, já taky kreslit neumím“, asi ho to ke kreslení nepotáhne.

Cíle:

  • prevence vývojových poruch kognitivního a emočního charakteru (hyperaktivita, specifické poruchy učení apod.) u dětí předškolního i školního věku
  • eliminace důsledků vývojových poruch u dítěte
  • dosažení maximální možné míry vzdělavatelnosti dítěte s vývojovou poruchou
  • znovuobjevit a posílit dětské tvoření
  • posílit dětské prožívání a oddramatizovat realitu


Grafomotorika je citlivě vedena s ohledem na možnosti každého dítěte.
cena terapie: 60 minut: Grafomotorika je součástí arteterapie. Pro aktuální cenu si zavolejte.