O mně

Malování a kreslení má pro mě od dětství neuvěřitelnou přitažlivost a maluji téměř na všechno. Nalézala jsem a nalézám v něm úžasnou volnost a neomezené možnosti ke svému vyjádření, ať to je na papír, sklo, na kámen nebo na hedvábí. Kresbou či malbou mohu vyjádřit hloubku, teplo, chlad, mohu tak vyjádřit pocity a nálady.  A to vše prostřednictvím barvy, která je pro mě vším. Barva je pro mě symbol. Barevná intenzita, hustota, jemnost či její valérovost se vyznačuje intenzivním sdělením, ke kterému nepotřebuji slova. S malováním se ocitám v jiném světě, který mě naplňuje čistotou, jasem a prozářeností, je to odevzdanost bez příkras. 
Jsem absolventkou Uměleckoprůmyslové školy v Praze, dále pak PFJU v Českých Budějovicích, obor Psychologie v arteterapii. Studiem jsem pokračovala v prohlubování, pro mě fascinujících oborů – psychologie, psychoterapie, malování, dějiny umění.
V současné době se nejvíce věnuji arteterapeutické praxi, lektorování, Reiki, automatické kresbě a malování na hedvábí.
.

Dlouhá léta jsem členem UVU - Unie výtvarných umělců a ČAA - České arteterapeutické asociace.